Archive for the 'Sketsa' Category

Oct 05 2011

Untaian Ilahi

Published by under Sketsa

  1. Kitab dan syariah pokok umat Muhammad SAW adalah satu, yakni Alquran. ''Alim Lam Mim, itulah Kitab (Alquran), yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.'' (QS Al-Baqarah [2]: 1-2). Continue Reading »

One response so far

May 17 2010

Do'a untuk Menyongsong Kepemimpinan UII

Published by under Sketsa

Kami tawarkan amanah kepada langit dan bumi, juga gunung-gunung tetapi mereka keberatan memikulnya, kemudian manusialah yang mengambilnya, namun banyak diantaranya salah mensikapi dan menganiaya diri sendiri.

Segala puji hanya untuk Mu
Tuhan Pencipta Pengendali dan Penguasa semesta
Yang berjanji mengangkat orang beriman
Ya Allah tuntun kami dengan karuniaMu
menjadi hamba yang terpercaya, menggunakan potensi
dan kesempatan, meraih posisi terhormat
di dunia yang kini dan dihadapanMu

sholawat dan rachmatNya semoga tertumpah
untuk Rasul Muhammad al amien
sahabat dan pengikutnya yang setia

Ya Allah
Kami ber ikrar
menjadi mukmin yang terpimpin iman
setia amanat dalam segalanya bentuknya
berkahilah…. ikrar kami dalam perwujudannya
ampuni kami bila lalai atau keliru !
tunjukkan yang benar untuk kami tekuni
yang salah untuk kami hindari
Jangan menjadi yang menzalimi diri sendiri Continue Reading »

No responses yet

« Prev