Nov 10 2011

Pranoto Hadicoro (Boso Jowo)

Published by at 11:44 am under Perlu Diketahui

Sumber Photo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Wonten ing ngarsanipun poro Kyai, poro Ulama ingkang tansah sumanding kitab suci ingkang tuhu kinabekten panjenenganipun Romo KH………….

ingkang tuhu kinabekten poro pangembating projo ingkang tuhu kinormatan kushusipun panjenenganipun Bopo Camat ugi Bopo Lurah ingkang kinormatan saguning poro tamu ugi poro rawuh sedayanipun ingkang minulyo.

Temanten sarimbit panjenenganipun kang Mas Bagus………. kaleh panjenenganipun Roronimas Ayu…….. inkang nembe bahagio mulyo,

monggo kito sareng memuji syukur wonten ngersanipun Gusti Allah ingkang moho welas tur asih dene menopo kito saget pinanggih kanti wilujeng kales ler ing sambikolo kanti ucapan ALHAMDULILLAH,

mugi-mugi kito sedoyo tansah pikantuk rahmat, nikmat, taufik, hidayah ugi inayah saking ngarso dalem gusti Allah ingkang moho kuoso.

Selajengipun sholawat ugi salam mugio tetep katur wonten ing ngarso dalem gusti kito kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi panutan umat Nabi Akhiruzzaman, ugi mugi-mugi kito sedoyo sageto pikantuk syafa’atipun wonten ing dinten kiamat mangke AMIN ALLAHUMMA AMIN.

Ing mriki kawulo ingkang tinanggenang dados pranoto hadicoro wonten toto laksono hadicoro mangayu bagyo dawupipun Nini temanten ugi Kaki temanten sarrimbit, badhe ngaturaken reroncengen toto laksono hadicoro inkang bade kalampahan wonten ing saat puniko.

Hadicoro ingkang ongko SETUNGGAL: Ingih meniko PAMBUKO.

Kalajengaken totolaksono hadicoro ingkang ongko KALEH: Inggih meniko ungeleng waosan AYAT-AYAT SUCI AL-QUR’AN ingkang bade dipun sarirani deneng Sederek Ust…………

Dene toto laksono hadicoro ingkang kaping TIGO: Inggih meniko ATUR PASRAH saking keluarga Temanten Kakung.

Kalejengaken totolaksono hadicoro SELAJENGIPUN inggih meniko ATUR PANAMPI Keluarga Putri.

Dene totolaksono hadicoro ingkang kaping SEKAWAN: Inggih meniko ULAR-ULAR TEMANTEN inkang bade diparingaken dene Romo KH……..Saking……….

Dene totolaksono hadicoro ingkang PUNGKASAN: Inggih meniko DO’A PENUTUP.

Mekaten kolo wau reroncengan totolaksono hadicoro ingkang bade kalampahan wonten ing saat puniko.

Monggo kito awiti totolaksono hadicoro ingkang ongko SEPINDAH inggih meniko PAMBUKO, monggo sareng-sareng kito bikak kanti waosan SUROTUL FATIHAH mugi-mugi totolaksono ingkang bade kalampahan sageto mlampah kanti wilujeng kates ing sambikolo AL-FATIHAH……. AMIN…

Kalajengaken totolaksono hadicoro inkang ongko KALEH: Inggih meniko unggeling AYAT-AYAT SUCI AL-QUR’AN ingkang bade kaaturaken deneng SEDEREK……..

wekdal soho papan kawulo kulo aturaken sumonggo. (Bilih sampun cekap kawulo aturaken maturnuwun ing sedayanipun)

Dene totolaksono hadicoro ingkang sak CANDAK IPUN Inggih meniko ATUR PASRAH Keluarga temanten KAKUNG ingkang bade dipun sarerani panjenenganipun Bapak…….. (Bilih sampun rampung kawulo aturaken ing sedoyonipun).

Atur panampi saking keluarga PUTRI ingkang deneng sarirani deneng Bopo……… (Medal soho papan kulo semangga'aken monggo)

Poro palenggah sedayanipun ingkang kinormatan titi lancinipun totolaksono hadicoro ingkang kito tenggo-tenggo inggih meniko ULAR-ULAR MANTEN ingkang bade dipun parengaken deneng Kyai……..Saking……. wonten ing ngarsanipun Romo Kyai (We'dal soho papan kulo semangga'aken monggo) sak cekapipun kasuwun ugi barokah dungonipun.

Bilih cekap mekaten kulo wau ular-ular wonten ingkang sampun diparengaken panjenenganipun kaleh KH…………

mugi-mugi manfaat dateng kito sedoyo, khususipun temanten Sarimbit ingkang bade wujudaken rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah mugi-mugi sageto wujud kanti ridhonipun gusti inkang murbaeng dumade inggih meniko Allah SWT. ALLAHUMMA AMIN.

Ing mriki kawulo ingkang tinanggenah dados pranoto hadicoro wonten ing totolaksono hadicoro mangayu bagyo daupipun Nini Temanten ugi Kiki Temanten Sarimbit bok bilih wonten sedoyo kelepatan kawulo nyuwun nguning pangarsaning ugi minongko saking wakil keluarga monggo dedaharan ugi unju’an ingkang sampun kechaosaken, monggo dipun rahapi kanti mardikaneng manah tuwin monggo kito akhiri hadicoro meniko kanti waosan ALHAMDULILLAH.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Sumber

---

IKRAR TUNGGAL  (SYAWALAN)
Bismillahirrohmanirrohim…. Kelawan nyebat /  asmanipun Gusti Allah / ingkang Moho Mirah / Moho Welas Asih ./ Kaparengo kulo matur / dhumateng poro sepuh /  sesepuh / soho poro pepundhen / poro kadang / yuswo sapantaran / dalah poro kadang / ingkang kaleres mudho./
1.    Ingkang sepisan / kulo ngaturaken / sugeng riyadin / limolas syawal / sewu kawan atus tigangdoso sekawan hijriyah./
2.    Kaping kaleh / kulo ngaturaken / sungkem pangabektos / salam ta’dhim / soho panjurung pandongo / pamuji./
3.    Kaping tigo / kulo ngaturaken / sedoyo khilaf / lan ugi kalepatan / ingkang kasengojo / tuwin mboten kasengojo / saking ujar sak kalimah / lampah tumindak / ingkang mboten mranani / wonten ing / penggalih panjenengan / linangkung ingkang nerak / paugeraning agami / soho toto krami / kulo nyuwun / lumunturing / sih samodro pangaksami./
4.    Kaping sekawan / kulo tampi / kanthi raos matur nuwun / awit sungkem pangabektos / salam ta’dhim / panjurung pandongo / lan pamuji / panjenengan / kejawi saking meniko / kanthi raos lilo / legawaning manah / kulo / ngluberaken pangapunten / dhumateng panjenengan./
5.    Kaping gansal / monggo sesarengan / cumadhong / karidhaning Gusti Allah / ingkang Moho Mirah / Moho Asih / Soho Moho Amiseso / jagat royo / mawantu-wantu / mugi leneburo / khilaf lepat / soho sedoyo dosa / kulo lan panjenengan sami./
Minal ngaidin / wal fa izin / taqob balallohu / minna wamingklum / wajangalanallohu / wa iyyakum / minal maqbulin./
Amin / Ya Robbal ngalamin./
Susunan Pranotocoro Syawalan
•    Pembukaan
•    Gema Wahyu Ilahi
•    Ikrar Tunggal Syawalan
•    Sambutan-sambutan
•    Hikmah/Tausyiah/Pengajian
•    Doa
•    Penutup
Syawalan diakhiri dengan saling jabat tangan, dengan pemimpin atau tetua sebagai pusatnya. Setelah jabat tangan, masing-masing peserta berdiri untuk selanjutnya dijabat tangannya oleh peserta lain. inti Syawalan adalah untuk saling memaafkan dan bersilaturahim sehingga poin penting dari acara seperti ini adalah ikrar, dan jabat tangan.

No responses yet

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

*