Archive for August 6th, 2007

Aug 06 2007

Qawwamah

Published by under Hikmah

''Kaum laki-laki itu adalah pemimpin (Qawwamun) bagi kaum wanita,'' (QS An-Nisa[4]:34)
Ayat di atas ketika menyatakan suami adalah pemimpin istrinya, tidak menggunakan kalimat ar-rijalu saadatun ala nisa (lelaki adalah tuannya wanita), tapi menggunakan kata qawwamun (Penanggung jawab). Secara bahasa, kata qawwamun adalah yang lebih layak untuk berdiri atas sesuatu, sebagai penanggung jawab untuk memikulnya dan menajganya. Sehingga suami adalah yang bertaggungjawab memberikan nafkah, memberikan bimbingan dan arahan, mendengarkan segala keluhan dan masalah-masalahnya, menghindarkan dia dari perbuatan maksiat dan membimbingnya untuk senantiasa taat kepada Allah SWT.
Kata Qawwamun dalam Alqur`an menunjuk kepada makna mubalaghah (lebih). Inipun bukan menunjuk kepada lebih segalanya dari perempuan, di mana dengan kepemimpinannya dia berhak berbuat semena-mena, walau sampai harus melanggar hak-hak istri. Continue Reading »

No responses yet