Archive for August, 2007

Aug 06 2007

Qawwamah

Published by under Hikmah

''Kaum laki-laki itu adalah pemimpin (Qawwamun) bagi kaum wanita,'' (QS An-Nisa[4]:34)
Ayat di atas ketika menyatakan suami adalah pemimpin istrinya, tidak menggunakan kalimat ar-rijalu saadatun ala nisa (lelaki adalah tuannya wanita), tapi menggunakan kata qawwamun (Penanggung jawab). Secara bahasa, kata qawwamun adalah yang lebih layak untuk berdiri atas sesuatu, sebagai penanggung jawab untuk memikulnya dan menajganya. Sehingga suami adalah yang bertaggungjawab memberikan nafkah, memberikan bimbingan dan arahan, mendengarkan segala keluhan dan masalah-masalahnya, menghindarkan dia dari perbuatan maksiat dan membimbingnya untuk senantiasa taat kepada Allah SWT.
Kata Qawwamun dalam Alqur`an menunjuk kepada makna mubalaghah (lebih). Inipun bukan menunjuk kepada lebih segalanya dari perempuan, di mana dengan kepemimpinannya dia berhak berbuat semena-mena, walau sampai harus melanggar hak-hak istri. Continue Reading »

No responses yet

Aug 04 2007

Ragu-ragu

Published by under Hikmah

''Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.'' (QS Al-Hujurat [49]: 15). Continue Reading »

No responses yet

Aug 03 2007

Lidah

Published by under Hikmah

''Siapa yang menahan lidahnya, pasti Allah menutupi auratnya, siapa yang dapat menahan amarahnya, pasti Allah akan melindunginya dari siksa-Nya, dan siapa yang memohon ampunan kepada Allah, pasti Allah menerima permohonan ampunannya.'' (HR Ibnu Abu Dunya).
Bahaya lidah sangat besar dan tidak ada orang yang bisa selamat darinya kecuali orang yang diam. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW bersabda, ''Siapa yang diam, pasti selamat.'' (HR Tirmidzi).
Menjaga lidah memang tidak mudah. Salah satu dampak dari bahaya lidah adalah banyaknya fitnah yang bermunculan di mana-mana, hampir tak ada satu tempat pun di dunia ini yang selamat dari fitnah akibat lidah. Benar apa kata peribahasa bahwa lidah lebih tajam dari pedang. Continue Reading »

No responses yet

Aug 02 2007

Kesejahteraan

Published by under Hikmah

Secara kodrati, manusia senantiasa memimpikan keadaan sejahtera. Kesejahteraan biasa digambarkan sebagai kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan yang dirasakan selama menjalani hidup dan kehidupan.
Dalam konsep kehidupan bernegara, manusia juga ingin sejahtera dalam berbagai hal. Kesejahteraan tersebut tentu akan dapat diperoleh jika syarat-syaratnya terpenuhi. Continue Reading »

No responses yet

Aug 01 2007

Keutamaan Ilmu

Published by under Hikmah Ilmu

Sepuluh orang Khawarij datang mengunjungi tempat Saidina Ali bin Abi Thalib. Mereka bermaksud menguji sejauh mana kedalaman ilmu yang dikuasai oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka penasaran karena Rasulullah dalam sabdanya pernah menggambarkan bahwa bila beliau adalah kota ilmu, maka Ali adalah pintunya.
"Hai Ali, manakah yang lebih mulia, ilmu atau harta benda, dan terangkan sebab-sebabnya?'' ujar salah seorang dari mereka. Di antara 10 jawaban sayyidina Ali adalah, ''Pengetahuan dan ilmu adalah warisan para nabi. Sedangkan harta kekayaan adalah warisan Fir'aun, Qorun, Syadad, dan sejenisnya. Maka, ilmu lebih mulia daripada harta.'' Continue Reading »

No responses yet