Archive for November 11th, 2006

Nov 11 2006

Zuhud

Published by under Hikmah

Abu 'Abbas Sahl bin Sa'ad Assa'idi Rhadiallohuanhu berkata, ''Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW seraya bertanya, wahai Rasulullah, tunjukanlah kepadaku suatu amal (pekerjaan) yang jika aku mengamalkannya aku dicintai Allah dan dicintai manusia.'' Maka Rasulullah SAW bersabda, ''Zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya manusia akan mencintaimu.'' (HR Ibnu Majah dll). Continue Reading »

No responses yet