Archive for November 6th, 2006

Nov 06 2006

Puasa Bulan Syawal

Published by under Hikmah Rasya

Selepas mengerjakan puasa wajib bulan Ramadhan, seorang Muslim dianjurkan mengerjakan puasa enam hari di bulan Syawal. Banyak sekali keutamaan dan pahala bagi yang melaksanakan puasa ini. Di antaranya, barangsiapa yang mengerjakannya niscaya dituliskan baginya puasa satu tahun penuh (jika ia berpuasa pada bulan Ramadhan).
Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis shahih dari Abu Ayyub RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, ''Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan lalu diiringinya dengan puasa enam hari bulan Syawal, berarti ia telah berpuasa setahun penuh.'' (HR Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah). Continue Reading »

No responses yet