Archive for September 22nd, 2006

Sep 22 2006

Memaknai Sabar

Published by under Hikmah

'Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu sekalian dan teguhkanlah kesabaranmu ...'' (QS Ali 'Imran [3]:200).
Dalam firman ini, ada suatu sikap dan perilaku yang istimewa dalam pandangan Allah SWT. Sifat tersebut adalah sabar.
Jaminan Allah SWT terhadap orang yang bersabar adalah akan dicukupkan pahala mereka dalam jumlah yang tak terbilang, sebagaimana firman-Nya, ''Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.'' (QS Az-Zumar [39]:10). Continue Reading »

No responses yet