Archive for July 8th, 2006

Jul 08 2006

Hadiah

Published by under Hikmah

Sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga hubungan yang harmonis antarsesama. Silaturahim adalah salah satu pintu pembukanya. Sebagai perekat, dalam silaturahim itu dianjurkan untuk saling memberikan hadiah. ''Saling memberi hadiahlah, niscaya engkau akan saling mencintai.'' (HR Bukhari).

''Hadiah itu dapat melenyapkan rasa dengki dalam hati.'' (HR Thabrani, Ibnu 'Adiy, dan Ibnu Hibban). Sangat indah, bila saling memberi hadiah itu menjadi kebiasaan yang dibudayakan terhadap tetangga, kawan karib, dan teman sejawat, walau dalam bentuk barang yang kurang berarti. Continue Reading »

No responses yet