Archive for July 5th, 2006

Jul 05 2006

Risywah

Published by under Hikmah

Risywah berasal dari bahasa Arab rasya, yarsyu, rasywan, yang berarti sogokan atau bujukan. Istilah lain yang searti dan biasa dipakai di kalangan masyarakat ialah suap dan uang tempel, uang semir, atau pelicin. Risywah atau sogok merupakan penyakit sosial dan merupakan tingkah laku menyimpang yang tidak dibenarkan dalam Islam.

''Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 188). Menurut Ali bin Muhammad as-Sayyid as-Sarif al-Jurjani, risywah ialah suatu (pemberian) yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang hak (benar) atau membenarkan yang batil. Dalam masalah risywah, kisah keteguhan iman Abdullah bin Rawahah menarik dijadikan pelajaran. Continue Reading »

No responses yet