Archive for June 1st, 2006

Jun 01 2006

Beban Berat Hakim

Published by under Hikmah

''Hakim itu ada tiga golongan. Satu golongan di antaranya akan masuk surga dan dua golongan lainnya masuk neraka. Golongan yang masuk surga, yaitu hakim yang mengetahui kebenaran, lalu ia memutuskan perkara dengan benar, maka ia akan masuk surga.
Dua golongan yang masuk neraka, yaitu pertama, seorang hakim yang tahu kebenaran, tetapi ia berbuat curang dengan sengaja, maka ia masuk neraka. Kedua, seorang hakim yang memutuskan perkara tanpa ilmu, maka ia pun masuk neraka.'' (HR Abu Daud, At Tirmidzi, dan Ibnu Hibban).
Menjadi hakim memang sangat berat, sebab jika ia berlaku adil dalam memutuskan perkara, maka akan banyak tantangannya. Sebaliknya, bila ia curang dalam mengambil keputusan, maka neraka menjadi tempat tinggalnya kelak. ''Barangsiapa menjadi hakim, maka sungguh ia disembelih dengan tanpa (menggunakan) pisau.'' (HR Abu Daud dan At-Tirmidzi). Continue Reading »

No responses yet