Archive for October 25th, 2005

Oct 25 2005

Dosa yang tak Terampuni

Published by under Hikmah

Allah SWT tidak hanya Maha Ghafuur (Pengampun) tapi juga Maha Afuwwun (Penghapus) terhadap segala macam dosa (QS Az-Zumar:53). Bila Dia berkenan mengampuni dosa seseorang, maka dihapuslah seluruh dosa dari diri orang tersebut, sehingga yang bersangkutan tak ubahnya orang yang tidak pernah berbuat dosa (Hadis).
Prinsip ini berlaku bagi segala jenis dosa, terkecuali kufur dalam berbagai bentuknya termasuk syirik. Orang yang berbuat syirik dan sampai wafatnya tidak bertobat, maka Allah SWT tidak akan pernah mengampuni dosanya (QS An Nisaa':48,116). Yang bersangkutan terancam berada kekal di neraka jahanam, sedetik pun tidak akan berjumpa dengan Allah SWT. Continue Reading »

No responses yet