Archive for October 13th, 2005

Oct 13 2005

Jangan tidak Berdoa

Published by under Hikmah

''Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran ...'' (QS Al Baqarah:186). Ayat tersebut memastikan bahwa Allah memperkenankan hamba-Nya berdoa kepada-Nya, dan Allah pasti akan mengabulkan doa tersebut. Oleh sebab itu, jangan tidak berdoa, dan jangan pula sedikit berdoa. Perbanyaklah berdoa. Allah berkenan dengan doa kita dan pasti mengabulkannya. Continue Reading »

No responses yet