Archive for October 8th, 2005

Oct 08 2005

Sehat Dengan Puasa

Published by under Hikmah Rasya

Kewajiban berpuasa, tersurat dalam Surat Albaqarah ayat 183. Ayat itu berbunyi, ''Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.'' Ayat tersebut menunjukkan tujuan puasa adalah menciptakan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan bertakwa, seorang hamba akan selalu taat dan patuh menjalankan perintah-Nya serta takut melanggar larangan-Nya. Dalam Surat Al Hujurat ayat 13 Allah SWT berfirman ketakwaan adalah tanda bagi kemuliaan seseorang. Continue Reading »

No responses yet