Archive for September 21st, 2005

Sep 21 2005

Godaan Setan

Published by under Hikmah

Dalam satu riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ''Tidaklah seorang pun yang keluar dari rumahnya, melainkan di pintunya ada dua bendera. Yaitu, bendera malaikat dan bendera setan. Jika ia keluar untuk urusan yang disukai Allah 'Azza Wajalla, maka ia diiringi malaikat dengan benderanya sampai kembali ke rumahnya. Dan jika ia keluar untuk urusan yang dimurkai Allah maka ia diiringi setan dengan benderanya sampai kembali ke rumahnya.'' (HR Ibnul Jauzi). Continue Reading »

No responses yet