Archive for August 19th, 2005

Aug 19 2005

Kawan dan Lawan

Published by under Hikmah

''Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian menjadikan musuh-Ku dan musuh kalian sebagai kawan/penolong kalian dengan penuh kasih sayang, sementara mereka sendiri telah mengingkari kebenaran yang telah datang kepada kalian. (QS Al Mumtahanah [60] : 1) Imam Al Qurthubi mengatakan bahwa ayat ini menjadi dasar tidak bolehnya menjadikan musuh sebagai teman. Kita akan dapat melaksanakan seruan ayat ini dengan baik kalau kita dapat menentukan dengan baik siapa kawan dan siapa lawan.
Kita mungkin mengatakan kawan adalah siapa saja yang bersikap baik kepada kita. Sedangkan lawan adalah siapa saja yang memusuhi kita. Perkataan seperti ini tidak sepenuhnya tepat. Sebagai seorang Muslim, selayaknya kita merujuk kepada Alquran dan sunah untuk menentukan siapa kawan dan siapa lawan serta bagaimana seharusnya kita bersikap. Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 101 telah menegaskan kepada kita siapa musuh kita. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan, ''Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.'' Continue Reading »

No responses yet