Archive for August 10th, 2005

Aug 10 2005

Sedekah yang Buruk

Published by under Hikmah

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengutip peristiwa yang diriwayatkan Al-Baraa' bin Aazib tentang perbuatan sebagian sahabat Anshar ketika tiba musim panen kurma di Madinah. Orang-orang Anshar itu masing-masing mengeluarkan dari hasil kebunnya setangkai kurma yang diikat dengan tali dan digantung di antara dua tiang masjid Nabi SAW.
Kurma tersebut disajikan untuk orang-orang miskin yang tinggal di masjid (ahlussuffah) dari kalangan Muhajirin. Beberapa orang di antara kaum Anshar itu mencampurkan ke dalam ikatan tadi, kurma yang jelek kualitasnya. Mereka menyangka perbuatan seperti itu tidaklah apa-apa. Berkenaan dengan hal tersebut maka turunlah firman Allah SWT, ''Hai, orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat harta kekayaanmu, dari sebaik-baik hasil usahamu (yakni harta yang halal), juga dari hasil apa yang Aku keluarkan untukmu dari tanaman bumi. Continue Reading »

No responses yet