Archive for August 5th, 2005

Aug 05 2005

Bahaya Menjilat

Published by under Hikmah

Seorang lelaki bernama Yunus bin Ya`qub mendatangi Imam Ja`far Ash-Shadiq RA sambil berkata, ''Berikanlah tanganmu padaku karena aku hendak menciumnya.'' Imam Ja`far memberikan tangannya dan lelaki itu pun dengan leluasa menciumnya. Kemudian lelaki itu melanjutkan permintaannya, ''Dekatkanlah kepalamu.'' Imam mendekatkan kepalanya dan lelaki itu menciumnya. Continue Reading »

No responses yet