Archive for July 15th, 2005

Jul 15 2005

Menyadari Kesalahan

Published by under Hikmah

Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa suatu hari ada seorang lelaki datang kepada Umar bin Khathab. Lelaki itu lantas bercerita, ''Wahai Umar, ada seorang perempuan datang kepadaku untuk membeli dagangan. Karena aku terpikat kecantikannya, maka ia aku ajak masuk ke gudang, dan aku bermesraan dengannya.

Di dalam gudangku itu, semua perbuatan keji aku lakukan, kecuali senggama.'' Umar pun mempertanyakan, ''Kecelakaan buatmu, adakah dia wanita yang ditinggal suaminya berjihad di jalan Allah?'' Lelaki itu menjawab, ''Ya, benar.'' Kemudian masalah ini dibawa kepada Abu Bakar Shiddiq. Abu Bakar pun berkata sebagaimana Umar. Akhirnya, ia dibawa kepada Rasulullah SAW. Maka, tidak lama kemudian, Allah SWT menurunkan ayat, ''Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Continue Reading »

No responses yet