Archive for July 12th, 2005

Jul 12 2005

Menjaga Perut

Published by under Hikmah

Pada suatu hari, Khalid bin Walid menyuguhkan makanan kepada Khalifah Umar bin Khattab. ''Makanan ini untukku?'' tanya Umar. ''Mana makanan untuk orang-orang miskin dan kaum Muhajirin yang acap kali mati kelaparan,'' tanya Umar lagi.
''Mereka mendapat surga tuan,'' jawab Khalid.
''Kalau mereka mendapat surga, sedangkan kita hanya mendapat makanan ini, mereka sungguh lebih beruntung daripada kita,'' tegas Umar. Continue Reading »

No responses yet